Bakanlık’tan “sıfır atık” için önemli adım .

Bakanlık’tan “sıfır atık” için önemli adım  .

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, atıkların, alternatif ham madde olarak kullanılmasını kolaylaştıran düzenlemeye gidildi.

Bakanlık tarafından “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğde, atıkların, alternatif ham madde olarak kullanılmasını kolaylaştıran ve yaygınlaştıran düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenlemeyle demir çelik cüruflarından cam atıklarına, petrol kaynaklı atıklardan sondaj çamurlarına kadar binlerce ton atığın ilgili sektörlerde alternatif ham madde olarak kullanılmasının önü açılmış oldu.

Böylece atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanması yoluyla kaybedilmesi yerine, ham madde olarak kullanılarak geri kazanılması ve doğal kaynakların korunması çalışmaları geniş kapsamlı olarak uygulanabilecek.

Tebliğde yapılan bir diğer değişiklik ile de iş süreçlerinde yaşanan zaman kayıplarının minimize edilmesi ve bürokrasinin azaltılması amaçlandı.

Bu kapsamda, sektör tarafından başvuru işlemleri sırasında sunulacak bilgi ve belgeler de azaltıldı. Bununla ilk defa yapılacak başvurularda bir kereye mahsus akademik rapor sunulması, daha sonraki başvurularda ise başka bir belge istenmemesi hükme bağlandı.

Kaynak:AA/AHaber